Web de la FPdGi

Model Canvas

Un model de negoci descriu la lògica a partir de la qual una organització crea, ofereix i captura valor. Segons l’autor, un model de negoci consta de nou elements: Veure exemple

print | mail |


Clients: Els grups de persones als quals es vol oferir el producte/servei. Són la base del negoci, així que s’han de conèixer perfectament.

Proposta de valor: Tracta del pain statement que solucionem per al client i de com hi donem resposta amb els productes i/o serveis de la iniciativa. Explica el producte/servei que oferim als clients.

Canals de distribució: Se centra en la manera de fer arribar la proposta de valor als clients (a cada segment). Es tracta de determinar com volem comunicar-nos amb els clients, arribar-hi i lliurar-los la proposta de valor.

Relacions amb els clients: Aquest és un dels aspectes més crítics de l’èxit del model de negoci i un dels més complexos de tangibilitzar. Hi ha diferents tipus de relacions que es poden establir amb segments específics de clients.

Fonts d’ingressos: Representen la manera com l’empresa genera els ingressos per a cada client. L’obtenció d’ingressos pot ser directa o indirecta, en un sol pagament o recurrent.

Recursos clau: Es descriuen els recursos més importants necessaris per al funcionament del negoci, així com el tipus, la quantitat i la intensitat d’aquests recursos.

Activitats clau: Per fornir la proposta de valor cal desenvolupar una sèrie d’activitats clau internes (processos de producció, màrqueting, etc.).

Aliances clau: Es defineixen les aliances necessàries per executar el model de negoci amb garanties, unes aliances que complementin les capacitats i que optimitzin la proposta de valor: la co-creació és imprescindible avui dia en els negocis.

Estructura de costos: Descriu tots els costos vinculats al funcionament del model de negoci. Es tracta de conèixer i optimitzar els costos per intentar dissenyar un model de negoci sostenible, eficient i escalable.


L’any 2010 Alex Osterwalder va dissenyar el Business Model Canvas;un format que visualitza el model de negoci segons aquests nou camps en un sol full, amb la qual cosa s’obté un document que ofereix directament una visió global (una helicopter view) de la idea de negoci i que mostra clarament les interconnexions entre els diferents elements.