Web de la FPdGi

Valorització

Valorar i reflexionar sobre la idea de negoci és determinant per a l’èxit o el fracàs de la iniciativa. Hi ha cinc aspectes fonamentals que cal tenir en compte per esbrinar si la iniciativa és emprenedora i té possibilitats d’èxit:

print | mail |

Sigues objectiu i realista en l’anàlisi de la iniciativa

  • Identifica els aspectes nous i innovadors de la iniciativa respecte als productes existents en el mercat.
  • Busca assessorament extern especialitzat en cada una de les fases del projecte que aporti experiència, coneixements i objectivitat.
  • Treballa en equip si és possible; totes les aportacions són vàlides i poden oferir diferents visions que complementin la iniciativa o facilitin la identificació d’aspectes que no s’hagin tingut en consideració.
  • No confonguis una oportunitat puntual amb una iniciativa emprenedora (o, almenys, sigues conscient de la situació).
  • Evita que l’ajut de les administracions sigui l’element decisori a l’hora de posar en pràctica o desestimar la iniciativa.

Tasques que cal dur a terme

Actualment hi ha diverses eines de valoració d’idees i de l’esperit emprenedor.
Tenint en compte els aspectes detallats anteriorment, es recomana seleccionar una de les eines de referència de l’apartat d’enllaços i fer el test de validació de la idea i de l’esperit emprenedor.