Web de la FPdGi

Creativitat

La creativitat és la capacitat de crear i de produir coses noves i valuoses, la capacitat d’un cervell per arribar a conclusions noves i resoldre problemes d’una manera original. L’activitat creativa ha de ser intencionada i adreçar-se a un objectiu. Quan es materialitza, pot adoptar, entre altres, una forma artística, literària o científica, encara que no és privativa de cap àrea en particular. La creativitat es el germen d’una idea, un concepte, una creació o un descobriment que és nou, original i útil i que satisfà tant el seu creador com altres persones durant algun període.

print | mail |

creatividad

La creativitat forma part del nostre ADN; és un germen que viu entre nosaltres, però que en molts casos està adormit i que cal despertar.

La creativació és un procés per emprendre amb èxit. Un model per generar idees i convertir-les sistemàticament en propostes de valor a través de nou passos:

Background i entorn: Identifica les capacitats que tens i els recursos personals i de l’entorn que et poden ajudar a definir la teva idea.

Procés creatiu: Cultura creativa per canviar la manera habitual de veure i fer les coses. Pensa d’una manera diferent i podràs veure soluciones noves.

Repte creatiu: Defineix el repte sobre el qual es farà el procés creatiu amb el qual hauràs de generar la teva idea.

Generació d’oportunitats: Crea oportunitats a través de la identificació dels conceptes que componen el repte.

AAnalogies en altres mons: Busca en altres mons per trencar el pensament lògic i explorar altres rutes.

Valorització de les idees: Fes llistes, classifica i selecciona les millors idees creades en el procés. Assigna punts i prioritza les idees més rellevants per al teu problema.

Desenvolupament de les idees: Desenvolupa les millors idees per convertir-les en propostes valuoses que es puguin concretar en un model real de producte/servei.

Prototipatge i testing: Comprova que la percepció que tens coincideix amb la realitat del mercat mitjançant una simulació del concepte que has creat.

Proposta de valor: Descriu la proposta final i detalla els aspectes que la componen.