Web de la FPdGi

Veta de mercat

És la fracció d’un segment de mercat: és a dir, cada veta de mercat presenta algunes particularitats que la distingeixen del segment en el seu conjunt.