Web de la FPdGi

Repte creatiu

La nostra capacitat creativa té un gran potencial quan ens concentrem a resoldre un repte o problema concret. Es tracta, doncs, d’identificar aquest repte, és a dir, el motiu al voltant del qual volem generar idees creatives. No cal fer-ne una llarga descripció o una anàlisi molt precisa (això ja ho farem en la fase 1 del procés creatiu), sinó més aviat establir un enunciat per focalitzar la creativitat de tots els participants d’un taller de creativitat.