Web de la FPdGi

Preguntes freqüents

print | mail |

Qüestions genèriques identificades

Quins beneficis aporta registrar-se a la plataforma Emprendre és Possible?

Permet definir i construir la idea a partir d’un model metodològic que preveu tots els àmbits que cal tenir en compte en una iniciativa emprenedora.
Fa possible un assessorament personalitzat per part de la FPdGi si l’autor de la iniciativa ho desitja.
Ofereix la possibilitat de publicar la iniciativa al market place per a la recerca de finançament.

Què passa amb els drets de propietat de la meva iniciativa?

L’autor de la iniciativa sempre té tots els drets sobre la seva iniciativa, independentment del fet que demani assessorament o no.

Qui pot consultar la meva iniciativa?

La iniciativa només és analitzada per la FpdGi si ho demana explícitament el seu autor.
L’únic contingut que és públic és la informació que l’emprenedor vol mostrar al market place d’iniciatives.

Quina funció té el market place d’iniciatives?

El market place pretén ser un punt de trobada entre emprenedors i finançadors.
L’altre gran objectiu del market place és la co-creació, que ha de facilitar la unió i l’establiment de sinergies entre iniciatives diferents.

Quina part de la meva iniciativa és visible per als altres?

El nom de la iniciativa.
La imatge o icona de la iniciativa.
La descripció que s’introdueix en el camp específic de publicació d’informació al market place.

Com puc rebre assessorament personalitzat?

L’assessorament personalitzat es rep quan es crea una iniciativa de manera personalitzada i en l’últim pas s’especifica que s’analitzi la iniciativa.

Què és el model Canvas?

L’any 2010 Alex Osterwalder va dissenyar el Business Model Canvas. El Business Model Canvas constitueix una eina essencial per crear models de negoci. Descriu diferents aspectes de la idea de negoci necessaris per al funcionament correcte del projecte.
L’eina no és sinó un llenç amb diferents apartats interrelacionats entre si que cobreixen tots els aspectes bàsics d’un negoci: segments de clients, proposta de valor, canals, relació amb els clients, fonts d’ingressos, recursos clau, activitats clau, socis clau i estructura de costos.

Què és un business plan/model de negoci?

És el full de ruta de la iniciativa en què s’especifiquen de manera detallada tots els aspectes relacionats amb aquesta (mercat objectiu, valor diferencial, esforç necessari per dur a terme la iniciativa, projecció de vendes, necessitats de finançament, riscos assumits, etc.).

Com puc enviar la meva iniciativa?

Per crear la teva iniciativa de manera personalitzada, el primer pas és registrar-te a la plataforma Emprendre és Possible.
El segon pas és accedir, a la part d’utilitats, a «Defineix la teva idea»; així podràs construir pas a pas la teva iniciativa basant-te en una metodologia.

Com puc obtenir finançament per a la meva iniciativa?

Pots publicar la teva iniciativa al market place perquè sigui visible per als possibles finançadors.
Dins del servei de finançament pots:
             • obtenir tota la informació sobre els ajuts públics oberts;
             • consultar en el menú de la dreta els diferents mecanismes de
                finançament bancari, àngels inversors i micromecenatge.

Què és la co-creació?

La co-creació és la unió o fusió de dues o més iniciatives per a la creació d’un producte o servei nou.


 

Qüestions específiques del model Canvas

 

Què significa clients interrelacionats?

Vol dir que diferents segments de clients als quals s’adreça la iniciativa poden tenir alguna relació i/o dependència directa o indirecta.

Què significa pain statement?

Es refereix a la problemàtica/necessitat que pretén resoldre la iniciativa.

Enfocament de negoci al cost.

Orientació a la millora interna i l’optimització màxima del procés productiu per generar un producte amb els costos de mercat més baixos possibles.

Enfocament de negoci al valor.

Orientació a la generació de nous productes i serveis per satisfer les necessitats del mercat.

Què són costos fixos?

Són els costos que es repeteixen amb certa periodicitat i de manera constant, com ara les nòmines o el lloguer d’equips i instal·lacions.

Què són costos variables?

Són els costos que varien segons el nivell de producció o activitat de la companyia.
En un supermercat, els caixers són un cost variable, perquè els gerents poden ajustar fàcilment les hores que treballen per adequar-les al nombre de compradors que van al local.