Web de la FPdGi

Pla de riscos

És una anàlisi de les situacions i/o els esdeveniments de l’entorn que potencialment poden influir en el projecte/iniciativa de manera positiva o negativa.