Web de la FPdGi

Pla de Negoci

El pla de negoci és la carta de presentació i el full de ruta de la iniciativa emprenedora. Cal plantejar i elaborar el pla amb una visió i un enfocament realistes.

print | mail |
< Anterior [Iniciativa] [Financiaçament] Següent >

Descripció

Generalment, un pla de negoci ha de recollir els aspectes següents:

 • Resum executiu: Descripció general dels aspectes principals de la iniciativa en cadascun dels àmbits que preveu el pla de negoci.
 • Descripció i posada en valor: Explicació dels objectius, la missió i la visió de la iniciativa, així com la posada en valor d’aquesta.
 • Mercat potencial: Anàlisi del mercat potencial al qual s’adreça la iniciativa.
 • Anàlisi de la competència: Identificació i anàlisi, tant de manera global com localment, de la competència en els diferents mercats en què es vol dur a terme l’activitat.
 • Aliances estratègiques: Anàlisi i determinació de les aliances que puguin ser
 • complementàries i estratègiques per a la iniciativa en els diferents àmbits (desenvolupament de la iniciativa, vendes, inversors).
 • Model de negoci i pla financer: Descripció del model d’explotació de la iniciativa i detall del pla financer, amb els recursos econòmics necessaris en cada fase de la iniciativa.
 • Pla de recursos i organització: Detall dels recursos i l’estructura organitzativa (rols, perfils) necessaris per posar en pràctica la iniciativa.
 • Pla economicofinancer: Utilitzant l’estructura formal de la legislació comptable vigent, desenvolupament d’un pla de tresoreria, un compte d’explotació i un pla d’inversions, determinació de l’estructura dels recursos financers, etc. Aquesta informació determinarà la viabilitat econòmica del projecte, és a dir, si el projecte té prou solvència, rendibilitat i liquiditat perquè es pugui dur a terme.
 • Pla d’operacions: Concreció de tots els aspectes organitzatius i tècnics que implica l’elaboració dels productes o els serveis que es prestaran en el teu negoci.
 • Pla jurídic i legal: Identificació dels factors que cal tenir en compte a l’hora d’escollir la forma legal més adequada per al desenvolupament de la teva activitat empresarial. Aquest punt implica factors com els límits de la responsabilitat, el compromís dels béns previs a l’inici de l’activitat, la fiscalitat del negoci, la necessitat de finançament extern, etc.
 • Estratègia de màrqueting i vendes: Descripció de qui són els destinataris del producte/ solució/servei, quina necessitat resol, el valor afegit, el posicionament i l’estratègia de venda i aproximació als clients.
 • Riscos principals i estratègia de sortida: Identificació, anàlisi i quantificació dels riscos principals associats a la iniciativa.

I no et descuidis...

 • ...que el pla de negoci és la carta de presentació de la iniciativa emprenedora (quan es vagin a buscar fonts de finançament).
 • ...que el pla de negoci s’ha d’elaborar des d’una perspectiva realista que prevegi tots els aspectes.
 • ...que l’elaboració del pla de negoci s’ha de fer d’una manera iterativa.
 • ...que el pla de negoci s’hauria de preparar amb el suport i la col·laboració de persones que tinguin experiència en aquest àmbit.

I a partir d’ara, què?

 • Analitza i determina el model de pla de negoci.
 • Identifica i analitza tots els aspectes que s’identifiquen en el pla de negoci.
 • Elabora un resum executiu del pla de negoci que reculli les característiques principals de la iniciativa per a cadascun dels aspectes que inclogui el model.
 • Revisa el resum executiu amb una persona que tingui experiència.
 • Prepara un pla de negoci detallat i realista.


Recursos i enllaços

Fundació Iniciador: té com a objectiu fomentar i facilitar l'emprenedoria a través de trobades de periodicitat generalment mensual en més de 60 ciutats d'Espanya, a San Francisco, Londres, Tòquio, Montevideo, Bogotà, Cochabamba i Buenos Aires. Organitzades per grups locals formats per més de 200 voluntaris, aquestes activitats d'emprenedors per a emprenedors tenen com a principal objectiu compartir coneixement i experiències. Fins al moment s'han organitzat més de 500 esdeveniments pels quals han passat uns 20.000 emprenedors a aprendre de més de 400 ponents.

http://www.iniciador.comImpulsa un emprenedor: Iniciativa de la Comunitat de Madrid que té com a objectiu crear una xarxa d'empresaris amb recursos infrautilitzats per oferir-los als emprenedors a canvi d'una participació en el seu nou negoci. Aquesta xarxa pretén posar en contacte a ambdós col·lectius per propiciar la posada en valor de recursos com espais d'oficina, locals o magatzems; equipaments, com ordinadors, impressores, eines de taller, equips de precisió, flotes de vehicles .., o altres serveis , com recepció i secretaria, reprografia, serveis de prototipatge i testat, etc.

http://www.impulsaaunemprendedor.esEMPRENDGO: Una iniciativa en què participen diversos ministeris i empreses privades amb l'objectiu de donar suport a idees incipients i transformar-les en realitats, a través d'un programa de formació de capacitats emprenedores i assessorament. Se centra especialment en les àrees amb més oportunitat de creació d'ocupació: Big Data, biotecnologia, comunicació digital, Innovació social, logística, energies renovables, sistemes de mobilitat, turisme i telecomunicacions.

http://www.emprendego.com/el-proyecto/Link to Start: Un programa de formació i acompanyament anual per a emprenedors que vulguin concretar una idea de negoci a Internet, o basada en programari, en una empresa amb una base sòlida i possibilitats de prosperar i un negoci validat. (Fundació Inlea)

http://fundacioninlea.org/propios/presentacion/HUB-Barcelona, HUB-Madrid: Una comunitat de més de 200 emprenedors que treballen en diversos àmbits de la innovació i l'emprenedoria social. En aquesta comunitat coincideixen petites startups, ONGs, professionals freeance o artistes, entre molts altres perfils. L'objectiu és crear una atmosfera de fèrtil d'intercanvi d'idees i suports. Forma part d'una Xarxa de Hubs que hi ha en altres ciutats del món.

http://hub-barcelona.net/

http://madrid.the-hub.net/quienes-somos

http://www.the-hub.netThe Founder Institute: Xarxa global de startups i mentors que ajuden a emprenedors a llançar companyies tecnològiques. Amb presència a Madrid i Barcelona i altres 38 ciutats del món, es caracteritza per la seva focalització no tant en les idees de negoci com en el perfil de les persones que les impulsen. L'Institut recluta 25 mentors per semestre, que són normalment CEO o fundadors d'una startup reeixida. Per poder sol·licitar una plaça al Founder Institute, no cal que es proporcioni una idea, sinó passar un examen Predictiu d'Admissió.

http://fi.co/


Barcelona Activa: Incubadora de l'Ajuntament de Barcelona que ofereix dos espais d'incubació (Glòries i Almogàvers Business Factory) per a empreses de nova creació o, com a màxim, tres anys d'activitat. Es tracta de dues propostes específiques i destinades, respectivament, a empreses de nova creació i a spin-offs d'entitats promotores d'innovació.

http://www.barcelonanetactiva.com/barcelonanetactiva/cat/creacio-d-empre...Xarxa de Vivers Madrid Emprende: Els serveis propis d'un viver o incubadora a les poblacions de San Blas, Vicálvaro, Villaverde, Puente de Vallecas, Carabanchel i Moratalaz. Les empreses que optin a aquests serveis han de ser de nova o recent creació, amb una antiguitat màxima del negoci de 5 anys i un projecte empresarial a desenvolupar a la Comunitat de Madrid i que compti amb un Pla d'Empresa que garanteixi la viabilitat econòmica- financera del projecte i la generació d'ocupació.

http://www.madridemprende.net/Viveros/ReddeViveros/tabid/68/language/es-...Xarxa Infoviveros de Cantàbria (REDICAN): Ofereix als nous emprenedors de Cantàbria una xarxa de centres a través dels quals poden obtenir l'ajuda necessària per posar en marxa el seu Projecte Empresarial mitjançant l'accés a experts i a un tutor personal. Un cop posada en marxa l'empresa, els nous emprenedors poden passar a formar part del VIVER VIRTUAL REDICAN 2.0, a través del qual es presten serveis com autodiagnòstic de consolidació empresarial, informació sobre diferents possibilitats de finançament, fires virtuals d'empreses, xarxa d'empreses col·laboradores que ofereixen assessorament gratuït, etc.

http://www.infoviveros.com/CIADE: El Centro de Iniciativas Emprendedoras CIADE de la Universidad Autónoma de Madrid és una iniciativa per al foment de la cultura de l'emprenedoria i l'autoocupació en l'àmbit universitari. Per complir aquest objectiu el CIADE ofereix un servei integral de suport en totes les fases del procés de creació d'una empresa, des del naixement de la idea de negoci fins a la consolidació de la mateixa.

http://www.ciade.org/ANCES (Asociación Nacional de CEEIs españoles): Un llistat de centres que en diferents comunitats autònomes ofereixen serveis de suport a l'emprenedor en el procés de posada en marxa del seu projecte. En molts dels casos aquests centres cedeixen algun tipus d'instal·lacions pròpies dels vivers o incubadores d'empreses. Aquest llistat inclou adreça física, dades de contacte i lloc web.

http://www.ances.com/web/guest/miembrosPremis SPIN 2012 de la Red Emprendia

Premis específics per spin-off que surten de la universitat: Premi "De la Universidad a la empresa" i "De la idea a la acción" per a empreses de recent creació a la universitat i per a estudiants amb una idea de negoci innovadora respectivament. La Red Emprendia és una xarxa d'universitats que promou la innovació i l'emprenedoria des de la Universitat en tot l'espai iberoamericà.

http://www.redemprendia.org/spin-2012Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme: Disposa d'una oferta de serveis de suport a la persona emprenedora que vol iniciar un projecte empresarial. Aquest apartat al web del Ministeri recull les línies de finançament convocades i gestionades per diferents organismes que depenen d'aquest departament ministerial, així com altres recursos com eines online d'interès per a l'emprenedor: autodiagnòstic d'actituds emprenedores, Pla d'Empresa, o un simulador de models de negoci.

http://www.ipyme.org/es-es/iniciativaemprendedora/Paginas/IniciativaEmpr...Andalucia Emprende: Agència de la Conselleria d'Economia, Innovació, Ciència i Ocupació de la Junta d'Andalusia que ofereix assessorament, formació, ajuda en la recerca de vies de finançament, tutorització, allotjament empresarial,etc. per impulsar la creació i consolidació d'empreses.

http://www.andaluciaemprende.es/Aragón Emprenedor

Iniciativa de la Fundación Emprender a Aragó que es materialitza en una plataforma 2.0 en què s'aglutinen tots els serveis prestats a l'emprenedor en aquesta Comunitat Autònoma

http://www.aragonemprendedor.com/Autonom@s y Emprenedor@s del Principat d'Astúries

Portal que ofereix informació i serveis d'interès per al col·lectiu d'autònoms i emprenedors del Principat d'Astúries.

http://www.autonomoastur.netBalears Emprèn

Ofereix recursos, com ara una eina per a la creació online d'un Pla d'Empresa o un Club de l'Emprenedor que inclou serveis de consultoria.

http://www.balearsempren.com/Emprender en Canarias

Accés a les principals actuacions del Govern de Canàries en l'àmbit del foment de l'emprenedoria empresarial: formació (Emprender en la escuela), finançament, innovació, internacionalització i autoocupació

http://www.emprenderencanarias.es/Cantabria Emprendedora

Recull el conjunt de serveis oferts per diferents actors en l'àmbit de l'emprenedoria a Cantàbria, principalment assessorament, formació i acompanyament.

http://www.cantabriaemprendedora.esEmprendedores Junta Castilla-la Mancha

Conjunt d'enllaços a pàgines d'informació o recursos d'interès per als emprenedors d'aquesta comunitat autònoma organitzats segons tipus de necessitat: formació, finançament i ajuts, internacionalització, etc.
http://www.castillalamancha.es/emprendedoresEmprendiendo en Castilla y León

Accés a recursos i informació sobre la creació d'empreses en aquesta Comunitat Autònoma: ajuts i finançament, oferta formativa, premis i concursos, agenda d'esdeveniments, etc.

http://www.emprendiendo.jcyl.es/Programa Inicia de la Generalitat de Catalunya

Programes, agenda d'esdeveniments, eines, finançament i subvencions, xarxa de punts d'assessorament tant per a la fase de Creació com de Creixement i Consolidació

http://inicia.gencat.cat/inicia/cat/Emprenem Junts

Portal qua aglutina els agents del sistema de suport a l'emprenedoria a la Comunitat Valenciana.

http://www.emprenemjunts.es/index.php?op=28Extremadura Empresarial

Recursos i ajuts per a emprenedors i empresaris d'Extremadura. Subvencions, assessorament i serveis de suport. Programes de la Consejeria de Empleo, Empresa y Innovación per a les fases de Creació, Consolidació i Creixement.

http://www.extremaduraempresarial.esInstituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE)

Recursos i serveis de IGAPE (Xunta de Galícia) per a l'emprenedor: Guia, ajudes, Oficina Virtual i enllaços a altres recursos

http://www.igape.es/igape/2.htmlEmprender Rioja

Sota aquesta marca liderada pel Govern de la Rioja s'engloben els diferents serveis i eines oferts als emprenedors d'aquesta Comunitat Autònoma: Assessorament, Xarxa de Vivers, Finançament, Premis, Formació i Ajudes i Subvencions, calendari d'esdeveniments, ..

http://www.emprenderioja.es/Empréndelo

Portal per a emprenedors de la Comunitat de Madrid que recull el catàleg de serveis oferts per la Comunitat: ajudes, publicacions, assessorament personalitzat, calendari d'esdeveniments, tràmits, cursos i una eina online per a l'elaboració d'un pla d'empresa.

http://www.emprendelo.esInstituto de Fomento Región de Murcia (INFO)

Organisme de referència regional en matèria de promoció de l'esperit emprenedor i suport a la creació d'empreses. Informació sobre el Plan Emprendemos de l Regió de Múrcia.

http://www.institutofomentomurcia.es/web/emprendei-emprende

Servei de la Comunitat Foral de Navarra que té com a objectiu ajudar i col·laborar amb els emprenedors de la Comunitat. Informació sobre assessoria personalitzada, cursos, tallers, i esdeveniments relacionats. Inclou un simulador empresarial.

http://www.i-emprende.com/corporativa/pnovedades.aspxEuskadi Emprende

Portal del Servicio Basco de Emprendeduría des del qual s'ofereix assessorament personalitzat, recerca de finançament i informació sobre diferents programes del Govern Basc per a les fases de Creació, Consolidació i Creixement d'empreses.

http://www.euskadiemprende.netPrograma ECO Emprenedor XXI: Programa de creació i acceleració d'empreses en l'àmbit de les tecnologies netes dirigit a titulars universitaris, investigadors, professors, doctors i emprenedors que tinguin una idea de negoci o empresa en fase inicial. Ecoemprenedor XXI inclou un programa formatiu dividit en dues parts, una primera generalista i una segona en què es tracten aquells aspectes específics de les empreses de base tecnològica ubicades dins l'àmbit de les tecnologies netes. A tot això s'afegeixen diversos tallers d'entrenament competencial per emprendre, tutories personals, sessions d'intercanvi amb persones rellevants del sector i la participació en un fòrum d'inversió especialitzat.

http://www.ecoemprendedorxxi.es/index.php?mmod=staticContent&IDf=15Programa Emprenedor XXI Digital: Programa de creació i creixement d'empreses de base tecnològiques en l'àmbit de les tecnologies digitals en el seu sentit més ampli: telecomunicacions, internet, entreteniment, mitjana i mobilitat. Emprenedor XXI Digital es desenvolupa principalment a través d'activitats formatives, d'acompanyament i anàlisi de viabilitat de les idees de negoci, d'entrenament competencial, de mostra de bones pràctiques i experiències, així com d'un premi per a la millor iniciativa emprenedora.

http://www.emprendedorxxidigital.esPrograma BIO Emprenedor XXI: Un programa de suport a la creació d'empreses molt similar en el seu format i objectius a altres programes Emprenedor XXI, encara que en aquest cas dirigit a l'àmbit de les ciències de la vida en el seu sentit més ampli: biotecnologia , biomedicina, tecnologies mèdiques i sector agroalimentari.

http://www.bioemprenedorxxi.catUltramagic International Innovation Awards

L'empresa catalana Ultramagic, líder en la fabricació de globus aerostàtics, va convocar el 2012 un Premi internacional amb l'objectiu de trobar nous conceptes i solucions en l'àmbit de la indústria aeronàutica. Els finalistes rebien un premi en metàl·lic i l'opció de desenvolupar algunes de les solucions proposades a través d'Ultramagic.

http://www.ultramagicawards.com/Biocat: Entitat que coordina i promou la biotecnologia, la biomedicina i les tecnologies mèdiques innovadores a Catalunya. Com a tal, ofereix serveis a les empreses en aquest àmbit, com per exemple, ajudar a buscar oportunitats de contract manufacturing (externalització) en tecnologies mèdiques, a buscar finançament específic per a aquest sector,etc.

http://www.biocat.cat/es< Anterior [Iniciativa] [Finançament] Següent >