Web de la FPdGi

Pensament lateral

El cervell humà té dos hemisferis: l’esquerre, d’una banda, és el responsable del pensament racional i lògic, el que analitza, ordena i classifica totes les coses, i utilitza camins recurrents. És l’anomenat pensament vertical o convergent i sol ser la manera de pensar predominant en la nostra societat, en les nostres empreses i escoles, etc.
L’hemisferi dret, d’altra banda, és més lliure i imaginatiu; és el responsable de la nostra creativitat i no li cal moure’s per camins preestablerts: és l’anomenat pensament lateral o divergent.
Es tracta d’aprofitar aquest pensament lateral per generar noves propostes que més endavant ja seran analitzades i classificades pel pensament lògic i analític.