Web de la FPdGi

Oportunitats

Les oportunitats provenen del mercat i es poden originar en nous hàbits de consum, tendències, l’evolució demogràfica, de renda o tecnològica, canvis legislatius, etc. i ser presents o futures. A títol orientatiu, poden respondre a alguna de les preguntes següents:
Quins seran els factors més valorats pels clients els propers anys?
Quins sectors tindran un creixement més gran?
Quins són o seran els canvis tecnològics que vindran?
Quines seran les exigències normatives o els estàndards del mercat?
Quins mercats creixeran més els propers anys?
Quina serà l’evolució dels canals de distribució?
Quins canvis es produiran en la cadena de valor els propers anys?