Web de la FPdGi

Multi sided platform

Combinació de dos o més grups interdepenents de clients, en què el valor per a cada grup només s’aconsegueix si el/s altre/s també hi és/ són present/s.