Web de la FPdGi

Model de negoci

És el model de comercialització i explotació del producte/servei/ plataforma que volem posar en pràctica.