Web de la FPdGi

Model Canvas

• El Business Model Canvas constitueix una eina essencial per crear models de negoci. Descriu diferents aspectes de la idea de negoci necessaris per al funcionament correcte del projecte.
• L’eina no és sinó un llenç amb diferents apartats interrelacionats entre si que cobreixen tots els aspectes bàsics d’un negoci: segments de clients, proposta de valor, canals, relació amb els clients, fonts d’ingressos, recursos clau, activitats clau, socis clau i estructura de costos.