Web de la FPdGi

Missatge contundent

Cal comunicar la idea clarament mitjançant un missatge potent i autèntic, que respongui a la realitat i que ens permeti presentar-la amb contundència als clients objectiu als quals ens adrecem.