Web de la FPdGi

Mercat de massa

Pain statement: fa referència a la problemàtica/necessitat que pretén resoldre la iniciativa.