Web de la FPdGi

GAP

És la diferència entre la situació actual i la situació objectiu.