Web de la FPdGi

Fortaleses

Les fortaleses es refereixen als aspectes en què destaquem per damunt dels altres. A títol orientatiu, poden respondre a alguna de les preguntes següents:
Què fem raonablement bé?
En què destaquem principalment?
En quins aspectes ens valoren més?
Què fem millor que els altres?
Com superem els nostres competidors?
Quins factors ens permeten aconseguir vendes?
Quines són les nostres capacitats més destacades?
En què som realment eficients?