Web de la FPdGi

Focus

Una proposta de valor ha de centrar-se únicament en els factors competitius que realment aporten un valor més gran al client i eliminar o reduir tots els altres. Cal evitar «anar a totes».