Web de la FPdGi

Divergència

Una proposta de valor ha de ser divergent. La majoria de propostes són imitatives, competeixen de la mateixa manera. Hem de definir un perfil estratègic divergent respecte d’altres propostes de valor presents al mercat.