Web de la FPdGi

Costos variables

Són els costos que varien segons el nivell de producció o activitat de la companyia.