Web de la FPdGi

Costos fixos

Són els costos que es repeteixen amb certa periodicitat i de manera constant, com ara les nòmines o el lloguer d’equips i instal·lacions.