Web de la FPdGi

Business plan/pla de negoci

És el full de ruta de la iniciativa en què s’especifiquen de manera detallada tots els aspectes relacionats amb aquesta (mercat objectiu, valor diferencial, esforç necessari per dur a terme la iniciativa, projecció de vendes, necessitats de finançament, riscos assumits, etc.).