Web de la FPdGi

Analogies forçades

Les analogies forçades són una eina molt usada en creativitat i consisteixen a establir les relacions forçades entre les característiques, els atributs o els adjectius que descriuen un tema o concepte, normalment seleccionat a l’atzar, i el nostre repte creatiu.
Es tracta de trobar les relacions forçades, inicialment no aparents, entre el tema o concepte escollit a l’atzar i el nostre focus creatiu responent a la pregunta: què tenen en comú, en què s’assemblen?
L’objectiu és trencar el pensament lògic i estimular el pensament lateral per tal de trobar noves connexions.
Els passos que cal seguir són:
1. Escull un tema i busca informació abans de començar.
2. Defineix els adjectius, les característiques o els atributs que identifiquen el món seleccionat.
3. Dibuixa un diagrama en dues columnes o en forma de «T».
4. Anota en la columna de l’esquerra els adjectius identificats al punt 2.
5. Busca les relacions «forçades» entre cadascun dels atributs i el repte creatiu i apunta-les a la columna de la dreta per trobar connexions «Eureka!».
6. Fes el mateix amb altres temes o paraules triats a l’atzar per trobar noves analogies.
Aquesta eina és molt útil per generar una gran quantitat d’idees divergents.