Web de la FPdGi

Amenaces

Les amenaces són factors que poden tenir un impacte negatiu en la nostra organització o projecte. Provenen del mercat i poden originar-se en la competència, els productes substitutius o l’entorn econòmic o, igual que les oportunitats, provenir de canvis d’hàbits, tendències, l’evolució demogràfica, de renda o tecnològica, canvis legislatius, etc. i ser presents o futures. A títol orientatiu, poden respondre a alguna de les preguntes següents:
Com ens pot afectar l’evolució econòmica els propers anys?
Quins productes o serveis deixaran de ser atractius?
Què voldran els clients que ara no els podem oferir?
Com ens poden afectar negativament els canvis tecnològics?
Quin impacte pot tenir l’aparició de nous competidors amb més recursos?
Com ens poden afectar els nous suports digitals?
Quins productes o serveis poden aparèixer que nosaltres no oferim?
Què pot passar que ens afecti negativament?