Web de la FPdGi

Accessibilitat

L’accessibilitat web es refereix a la capacitat d’accedir al web i als seus continguts per part de totes les persones, independentment de la discapacitat (física, intel·lectual o tècnica) que presentin o de les derivades del context d’ús (tecnològiques o ambientals). Aquesta qualitat està íntimament relacionada amb la usabilitat.