Web de la FPdGi

Blog > QUÈ ÉS RES?

RES ofereix una alternativa monetària per incrementar el volum de negoci a les PIMEs i autònoms locals perfomentar el comerç local.

print | mail |
Emprender es posible

RES ofereix una alternativa monetària per incrementar el volum de negoci a les PIMEs i autònoms locals perfomentar el comerç local.

El RES és una xarxa de PIMES i autònoms locals que té per objectiu donar un suport addicional a aquests negocis per tal que augmentin al voltant d’un 5% les seves vendes. Per fer‐ho s’utilitza una moneda complementària, el RES, que té el mateix valor que l’euro (1 RES = 1€), d ’aquesta manera es prioritzen les compres entre membres de la xarxa alhora que s’atrauen clients partic ulars.
Aquesta iniciativa va néixer a Bèlgica fa més 17 anys ( www.res.be ) ) i actualment hi h a una comunitat de més 5.000 negocis adherits i més de 100.000 usuaris que prioritzen les compr es als establiments adherits, s’ajuden entre ells, i reben un tracte preferencial. Durant el 2011 les sev es transaccions van moure més de 31 milions!
El RES es va inspirar amb el sistema alemany Regiogeld i el sistema suïs WIR, creat per 16 comerciants de Zurich durant la crisi del 1930 amb l’objectiu de sostenir l’economia local.

QUÈ OFERIM?
L’emprenedoria és una necessitat latent dins la societat actual i les bases del futur teixit empresarial s’estan construint en aquests instants. Des del RES, es confia en el planter empresarial que fa temps que tiren endavant les seves empreses. Per aquest motiu, i sota la poca fluïdesa de crèdit que donen els bancs, llancem una línia d’ajuts i préstecs per a empreses i emprenedors sota el nom de RESpir.
Amb els préstecs RESpir ajudem a les pimes, millorant la seva tresoreria, per què puguin comprar als membres de la xarxa RES on hi trobaran tot el què necessitin per satisfer les despeses corrents i inversions.
RESpir pretén proporcionar crèdit a totes aquestes empreses que volen o necessiten invertir en el seu negoci i, en aquest sentit, els ajuts RESpir t’ofereixen 3 tipus línies de crèdit:

  • Wellcomepack: 2.000 RES d’ajut bàsic. Aquest tipus de línia s’ofereix a
  • Ajut RESpir: 5.000 RES
  • Ajut RESpir+: 10.000 RES

totes aquelles empreses que s’adhereixen a la xarxa
Els ajuts RESpir ofereixen avantatges que t’ajudaran a potenciar la tresoreria de la teva empresa, els ajuts són immediats, a mida i sense interessos i et permetrà fer front a pagaments a compte.
Si vols que el teu negoci rebi informació sobre els préstecs RESpir pots adreçar‐te a la direcció de correu electrònic INFO@RES.CAT

admin Lun, 2013-09-16 17:40