Web de la FPdGi

Blog > Les Claus per emprendre

Per tenir èxit en la creació d’una empresa no n’hi ha prou amb tenir una bona idea de negoci. Entre els factors més importants per a l’èxit d’una iniciativa -juntament amb la idea i les condicions del mercat- estan les pròpies capacitats de la persona emprenedora.

print | mail |
Emprender es posible

Per tenir èxit en la creació d’una empresa no n’hi ha prou amb tenir una bona idea de negoci. Entre
els factors més importants per a l’èxit d’una iniciativa -juntament amb la idea i les condicions del mercat- estan les pròpies capacitats de la persona emprenedora.

Sovint la persona que inicia un projecte empresarial té un alt coneixement tècnic en el negoci que
vol dur a terme, però per crear una empresa és imprescindible comptar a més a més amb uns
determinats coneixements, habilitats i actituds entre les què podem destacar les següents:
 

  • Lideratge i coaching: Capacitat de definir i impulsar la visió empresarial i d’optimitzar el talent de les persones que participen en el projecte.
  • Treball en equip: Ser capaç de liderar i organitzar la feina de manera eficaç
  • Relacions interpersonals: La tasca de l’emprenedor és molt relacional tant a dins de l’empresa (amb els empleats) com fora (clients, entitats financeres, administracions...)
  • Habilitats de gestió: Emprar adequadament diners, persones, recursos i temps
  • Orientació al servei: Posar-se sempre en el lloc del client
  • Esperit emprenedor: No conformar-se mai amb el què s’ha aconseguit, innovar constantment

 
El millor però, es que aquestes habilitats i aptituds, tot i que poden ser innates, també es poden
treballar per assolir-les. A través de l’aplicatiu les claus per emprendre qualsevol persona pot avaluar i treballar les seves competències emprenedores per tal de convertir-se en una persona emprenedora d’èxit.
 
Barcelona, 26 de novembre de 2012

admin Vie, 2012-11-30 11:26