Web de la FPdGi

Creació i monitoratge

Un cop hem constituït la iniciativa, el primer dubte que sorgeix és: i ara, què? El proper pas és definir el pla de negoci, tenint en compte que tots els canvis que es produeixin al nostre voltant poden influir en la nostra iniciativa emprenedora o afectar-la.

print | mail |


< Anterior [Constitució]  

Descripció

 • Un cop constituïda la iniciativa, cal que l’emprenedor se centri a posar-la en pràctica. Però alerta: l’ecosistema que ens envolta pot influir en la nostra idea i afectar-la. Si no tenim en compte aquest factor, correm el perill de quedar fora del mercat.

 • Com que formen part d’un ecosistema, la iniciativa i l’emprenedor han de mantenir-se amatents i ser dinàmics i flexibles davant dels canvis per tal d’afrontar-los com una oportunitat i un repte de millora. Una altra possibilitat és considerar la cooperació i la internacionalització com uns catalitzadors que faciliten el creixement i l’expansió de la iniciativa que estem portant a terme.

I no et descuidis...

 • ...de determinar, segons el tipus societari escollit, com vols començar la tramitació (via telemàtica o presencial).
 • ...que el pla de negoci és el full de ruta de la iniciativa.
 • ...que hi ha incentius fiscals associats a activitats d’R+D+I.
 • ...d’investigar una possible cooperació i complementació amb altres iniciatives en curs que permetin enfortir i millorar el posicionament de la nostra iniciativa.
 • ...d’estudiar la possibilitat de participar en les accions comercials organitzades per agents estatals, regionals i locals per tal de facilitar la internacionalització.

I a partir d’ara, què?

 • Comença el procés de tramitació i constitució del tipus societari escollit.
 • Revisa amb periodicitat trimestral el compliment dels objectius i les activitats previstos en el pla de negoci.
 • Monitora i revisa el pla de riscos (en poden aparèixer de nous i d’altres, mitigar-se).
 • Analitza els incentius fiscals existents.
 • Fes una reflexió i una revisió estratègica anual per definir nous productes i serveis tenint en compte les necessitats del mercat, la competència, les possibles aliances i els nous inversors.
 • Fes les justificacions que calguin amb els inversors o amb l’organisme públic que hagi donat suport a la iniciativa a través d’algun instrument de finançament.

Cerca d’oficines d’assessorament


Ajuts i incentius per a la creació d’empreses


Recursos i enllaços

Seed & Click es posiciona com una plataforma en línia de col·laboració i cooperació entre creadors o potencials emprenedors i les persones i empreses que tenen voluntat de donar suport a projectes en la seva fase inicial. La plataforma introdueix la figura de l'espònsor, persones, organismes o empreses interessades a publicitar-se a Seed & Click com suport a un determinat projecte i vincular així la seva marca o reputació social als valors que representa aquest projecte.
http://www.seedandclick.com

Red de Mentorrs de Madrid
Es tracta d'una iniciativa adreçada a projectes empresarials i noves empreses de base tecnològica de la Comunitat de Madrid consistent a brindar el suport de mentors durant un període de sis mesos. Aquests mentors són fonamentalment empresaris, directius, directors tècnics, etc., amb àmplia experiència vinculada a la creació, creixement i/o consolidació d'empreses.
http://www.madrimasd.org/emprendedores/redmentoresmadrid/

Parque Científico de Madrid/CIADE: El Centro de Iniciativas Emprendedoras (CIADE) col·labora amb el Parque Científico de Madrid en les primeres fases de creació d'empreses de base tecnològica. Posteriorment, el Parc facilita allotjament, desenvolupament i prestació de serveis a aquests emprenedors constituïts ja en empreses. Com a resultat d'aquesta col·laboració, prop de 40 empreses de base tecnològica incubades al Parc han rebut prèviament els serveis de CIADE.
http://www.fpcm.es/es/desarrollo-empresarial/apoyo-a-emprendedores

Acceledadora de Creixement del Programa Start-Up Catalonia
Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/startups/startup-catalonia/acceleradores.jsp

Tetuan Valley: Aquest club madrileny per a emprenedors ofereix un programa pre-acceleradora sense ànim de lucre, fent funcions de consultora, formació i inversió en projectes. Ofereixen un curs de sis setmanes per a nous emprenedors, un espai de co-working, i s'organitzen diferents actes i esdeveniments tant amb un objectiu formatiu com de networking.
http://blog.tetuanvalley.com/

Premis FPdGi
Reconeixen a joves d'entre 16 a 35 anys i a una entitat, que hagin destacat per la seva capacitat emprenedora amb projectes innovadors en els àmbits social, investigació científica, arts i lletres, i empresa.
http://ca.fpdgi.org/projectes/emprenedoria/premis-fpdgi/

Ecosistema ESADE Creapolis: Un parc empresarial combinat amb formació acadèmica que permet una "immersió" d'una empresa o departament en un entorn o ecosistema d'innovació, en el qual es pot trobar ajuda específica per a l'acceleració de la innovació i la detecció de noves oportunitats de negoci, tant per a empreses més consolidades com per a empreses de creació recent.

Internacionalización
Actualment qualsevol empresa que inicia la seva activitat hauria de plantejar el món com a mercat si el producte o servei que ofereix es presta a ser solució en qualsevol altre escenari, més enllà del mercat local. Cada vegada més, creixement i internacionalització s’entenen com a processos sinònims. Per tant, ja sigui des bon començament o en fases més avançades, has de pensar i preparar els processos interns de la teva empresa per què puguin servir a qualsevol client o usuari, independentment de la seva posició al mapa. Des de la comunicació i el màrqueting en diferents idiomes fins a l’adopció de mesures com poden ser la protecció de pa- tents, el registre de dominis, el posicionament a cercadors i comunitats virtuals o la recerca de canals específics de distribució del producte. Hi ha molts recursos que poden ajudar en aquest sentit, com són la participació en esdeveniments d’intercanvi d’experiències i networking es- pecialment destinats a la internacionalització. També es pot trobar assessorament institucional i finançament específic per fer el salt a nous mercats internacionals, o fins i tot competir directament en concursos públics o privats d’empreses i institucions que llancen els seus “reptes a resoldre” a nivell global. Algunes societats estrangeres de capital risc poden estar interessades a finançar els processos d’internacionalització de les empreses que han demostrat a nivell local el valor de la seva proposta

Spain Startup Competition 2013: Punt de trobada d'emprenedors, inversors i empreses. Un esdeveniment que ofereix suport i orientació, accés a finançament nacional i internacional i ajuda a la internacionalització si ets una empresa triada, ja sigui en fase primerenca o ja amb un negoci consolidat. Les 50 millors Startups d'Espanya presenten els seus projectes al Spain Startup & Investor Summit el mes d'octubre davant de més de 2.000 assistents.
http://www.spain-startup.com/startup-competition/

ERASMUS for Young Entrepreneurs (Comissió Europea): Dirigit a emprenedors amb un pla de negoci definit o que ja han posat en marxa una empresa en els últims 3 anys. Promou la formació, l'intercanvi i la possibilitat d'arribar a joint ventures amb emprenedors d'altres països de la UE. Implica tant als "nous emprenedors" com als emprenedors "Host" que vulguin acollir a la seva seu a un jove emprenedor d'un altre país. Des de 2009 s'han realitzat més de 1600 intercanvis d'entre 1 i 6 mesos de durada, a partir dels quals s'han creat o ampliat 3.200 pimes.
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/

ICEX: Guia de serveis per a la internacionalització: Aquest portal de l'Instituto de Comercio Exterior recull informació i assessorament sobre tot el que fa referència a l'exportació de productes i serveis des d'Espanya. Inclou des de l'assessorament per elaborar un primer pla estratègic per començar a exportar fins a les Línies ICO de Finançament específic per a l'exportació, els Fons per a Operacions d'internacionalització de pimes, eines per finançar la gestió del risc a l'exterior, finançament específic per inversió exterior en països en desenvolupament, etc.
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0, 6.558,5518394 _5593057_5586834_4625229, 00.html

Expansión Exterior: És la societat estatal de serveis comercials i financers per a l'exportador i l'inversor. Ofereix sobretot informació legal i d'actualitat així com assessorament sobre les condicions d'inversió a cada país.
http://www.expansionexterior.es
Portals sectorials: Ofereixen informació i assessorament sobre les oportunitats d'internacionalització en aquests sectors, fires professionals, legislació, dades econòmiques, etc.
http://www.fashionfromspain.com
http://www.interiorsfromspain.com
http://www.spainbusiness.com
http://www.winefromspain.com
http://www.spaintechnology.com

ACC1Ó: Agència de la Generalitat de Catalunya de suport a la competitivitat de les empreses. Ofereix 3 tipus d'ajuts: a la innovació (accés a R+D de centres tecnològics, recerca de socis tecnològics i estratègics i suport financer), a la internacionalització (ajudes per a realitzar missions col·lectives de prospecció de nous mercats i contactes amb possibles clients) i a la gestió i estratègia empresarials. Les oficines comercials de les comunitats autònomes ajuden especialment a pimes i emprenedors a trobar possibles socis i inversors internacionals de dimensions similars.
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/

InnoCentive: O, en altres paraules, "Challenge Driven Innovation". Es tracta d'una plataforma global creada el 2001 i que s'ha convertit en el líder mundial d'innovació a través de crowdsourcing: les empreses o centres tecnològics publiquen els reptes que volen resoldre. Professionals de qualsevol lloc del món poden presentar-se per ajudar a resoldre amb el seu coneixement o la seva tecnologia el repte proposat. El sistema ofereix normes clares de retribució, compromís, confidencialitat i drets d'autor.
http://www.innocentive.com

Kantox: És una empresa creada per emprenedors amb l'objectiu d'oferir una solució innovadora als riscos que assumeixen les empreses importadores i exportadores pel comportament dels derivats financers i les fluctuacions del tipus de canvi. Permet tant a Pimes com a grans corporacions l'accés a una cobertura de tipus de canvi sense intermediació bancària.
http://kantox.com

European Enterprise promotion Awards: La Comissió Europea premia cada any les millors pràctiques d'organismes públics i col·laboracions publico-privades en el foment de la iniciativa emprenedora a nivell local, regional i nacional. El 92% de les Pimes europees, que són les que estan creant ocupació, són microempreses amb menys de 10 treballadors. Només un 0,2% de l'economia europea el generen les grans empreses. Per aquest motiu la majoria de polítiques de foment de l'emprenedoria es dedica a Pimes.
Dins d'aquests premis, s'ha reconegut el model de Barcelona Activa, un organisme creat per l'Ajuntament de Barcelona per donar suport a la creació de noves empreses i a l'ocupació. Inclou un programa d'incubadores en què s'ofereix espai físic de treball, assessorament i formació per a nous emprenedors.

Una altra de les iniciatives premiades és Auvergne Résidence d'Entrepreneurs: el govern d'aquesta regió francesa aplica el sistema d'"artistes en residència" als emprenedors que vulguin establir-se a la zona, i que prèviament hagin estat seleccionats per la potencialitat de creixement i de creació d'ocupació local de la seva empresa.
http://www.auvergnelife.tv/

Israel Startup Ecosystem: Israel és el país del món amb més empreses que cotitzen en el NASDAQ. Un país de poc més de 7 milions d'habitants i amb problemes d'estabilitat a la regió és capaç de crear un ecosistema que crea moltes més empreses innovadores que països com els EUA, la Xina o el Japó. Les claus: una bona formació en tecnologia (en part gràcies a la formació rebuda durant el servei militar obligatori); una forta cultura emprenedora causa de l'alt percentatge d'immigració d'altres països que forma la societat israeliana, i polítiques públiques startup-friendly.

Startup Xile: Un programa iniciat el 2010 pel govern xilè per atreure emprenedors amb alt potencial de tot el món destinat específicament a startup en etapes primerenques i amb la intenció d'expandir-se internacionalment. L'objectiu és convertir el país en un pol d'innovació oferint visat per treballar, capital i assessorament durant el primer any. Els emprenedors seleccionats són avaluats segons la seva participació en esdeveniments locals, atracció de capital nacional i internacional i contractació de talent local.
Aquest model s'ha replicat també als EUA, Gran Bretanya, Grècia i Itàlia.
http://startupchile.org/espanol/el-programa/

Aquestes iniciatives utilitzen la plataforma You Noodle, creada precisament per emprenedors a Silicon Valley per ajudar a governs, organitzacions privades o universitats a crear ecosistemes d'innovació dinàmics i eficients, i a gestionar els seus concursos i reptes d'innovació. Empreses com Amazon, la NASA o Intel utilitzen aquest sistema.

Montreal Startup Festival: Des de 2011 se celebra a Montreal (Canadà) un esdeveniment de 3 dies que reuneix a empreses consolidades i a emprenedors amb propostes radicals i innovadores. Els organitzadors han promogut l'Startup Visa, una iniciativa originària d'un grup d'emprenedors canadencs que ha acabat convertint-se en una acció governamental. Es tracta d'oferir un visat de treball als emprenedors més innovadors que procedeixin d'altres països.
http://startupfestival.com/en/the-festival/
http://startupvisa.ca/about/

Barcelona Open Challenge: L'Ajuntament de Barcelona acaba de llançar un Open Challenge obert a emprenedors i empreses de tot el món que premiarà les solucions més innovadores per millorar la qualitat de l'espai urbà. Els "reptes" van des d'un sistema per reduïr els robatoris de bicicletes fins a un programa per a la digitalització dels museus de la ciutat o una acció per millorar la competitivitat del comerç de proximitat a través de la tecnologia.
http://bcnopenchallenge.org/

XPRIZE: És un Premi destinat a catalitzar la innovació que pot afavorir un canvi exponencial, a nivell de tot el planeta en àmbits com l'educació, les ciències de la vida, el medi ambient el desenvolupament global o l'exploració de l'Espai. En lloc de finançar un problema, incentiven la solució i repten el món sencer a resoldre-ho. Empreses amb gran capacitat financera (Google, Archon Genomics, Qualcomm tricorder i Nokia Sensing), llancen un repte global amb calendari propi per resoldre-ho.
http://www.xprize.org/

Unreasonable Institute: Una iniciativa privada internacional que cada any selecciona els projectes d'emprenedors que puguin tenir un major impacte en la millora de les condicions de vida de la societat. Els emprenedors triats, de qualsevol país del món, reben una formació durant sis setmanes a Boulder, Colorado, de la mà de 50 mentors d'especial rellevància. Durant la seva estada, també aconsegueixen contactes amb grans corporacions internacionals i reben assessorament legal i de disseny del producte.
http://unreasonableinstitute.org


< Anterior [Constitució]