Valium Online Usa Buy D10 Diazepam Buy Cheap Valium Uk Online Order Valium Online From India Buy 1000 Diazepam Online Buy Original Valium
Order Diazepam Australia

Constitució

A l’hora de determinar la modalitat de constitució cal tenir en compte tres factors principals: el nombre de socis, el capital i el tipus de responsabilitat. La modalitat escollida no és definitiva, de manera que es pot canviar. Normalment, gairebé tots els emprenedors es donen d’alta com a autònoms al principi i creen una SRL quan la seva iniciativa ja s’ha consolidat.

print | mail |
Valium Online Prescription


Valium 2Mg OnlineValium Purchasing Buy Valium Roche Online UkOnline Valium Australia

Descripció

Societat limitada (SL/SRL)

 • És la forma jurídica que escullen set de cada deu empresaris.
 • És la millor opció per a pimes amb pocs socis.
 • Els socis no exposen el seu patrimoni personal.
 • No es necessita gaire capital inicial.
 • Es pot constituir telemàticament.

Societat anònima (SA)

 • És l’opció que trien les mitjanes i grans empreses amb unes necessitats d’inversió fortes.
 • La responsabilitat queda limitada al capital aportat.
 • Permet que l’empresa cotitzi en borsa.

Societat limitada nova empresa (SLNE)

 • És la millor via per constituir una empresa en 48 hores (hàbils) i es formalitza  amb el document únic electrònic (DUE).
 • Limita la responsabilitat dels socis.
 • El capital mínim és de 3.012 € (màxim 120.202 €).
 • Té diversos avantatges fiscals.

Cooperatives i societats laborals

 • Es necessiten almenys tres socis.
 • Responsabilitat limitada i bonificacions fiscals.
 • Les accions no es poden transmetre lliurement.

Autònoms

 • És la forma que més utilitzen els emprenedors quan comencen la seva activitat.
 • Un autònom és una persona física que du a terme de manera habitual, personal i directa, per compte propi i fora de l’àmbit de direcció i organització d’una altra persona, una activitat econòmica o professional a títol lucratiu, tant si ocupa treballadors per compte d’altri com en cas contrari.
 • La personalitat jurídica de l’empresa és la mateixa que la del seu titular (empresari).

I no et descuidis de...

 • ...recordar els tipus de responsabilitat.
 • ...decidir el nombre de socis necessaris.
 • ...avaluar la urgència de crear la iniciativa.
 • ...esbrinar els tipus d’incentius existents.

I a partir d’ara, què?

 • Fes servir l’eina de simulació de tipus societaris per determinar quines són les possibles formes jurídiques que s’adeqüen al teu negoci.
 • Estudia els incentius que ofereix cada forma.
 • Analitza si vols accedir a programes i instruments d’ajuda a l’R+D+I.
 • Si el procés es pot fer telemàticament, comença a fer els tràmits; en cas contrari, posa’t en contacte amb el registre mercantil central per iniciar la tramitació.

Ajuda per seleccionar el model de constitució


Valium 2Mg OnlineValium Purchasing Buy Valium Roche Online UkOnline Valium Australia

 

Blog