Web de la FPdGi

Constitució

A l’hora de determinar la modalitat de constitució cal tenir en compte tres factors principals: el nombre de socis, el capital i el tipus de responsabilitat. La modalitat escollida no és definitiva, de manera que es pot canviar. Normalment, gairebé tots els emprenedors es donen d’alta com a autònoms al principi i creen una SRL quan la seva iniciativa ja s’ha consolidat.

print | mail |


< Anterior [Finançament] [Creació / Monitoratge] Següent >

Descripció

Societat limitada (SL/SRL)

 • És la forma jurídica que escullen set de cada deu empresaris.
 • És la millor opció per a pimes amb pocs socis.
 • Els socis no exposen el seu patrimoni personal.
 • No es necessita gaire capital inicial.
 • Es pot constituir telemàticament.

Societat anònima (SA)

 • És l’opció que trien les mitjanes i grans empreses amb unes necessitats d’inversió fortes.
 • La responsabilitat queda limitada al capital aportat.
 • Permet que l’empresa cotitzi en borsa.

Societat limitada nova empresa (SLNE)

 • És la millor via per constituir una empresa en 48 hores (hàbils) i es formalitza  amb el document únic electrònic (DUE).
 • Limita la responsabilitat dels socis.
 • El capital mínim és de 3.012 € (màxim 120.202 €).
 • Té diversos avantatges fiscals.

Cooperatives i societats laborals

 • Es necessiten almenys tres socis.
 • Responsabilitat limitada i bonificacions fiscals.
 • Les accions no es poden transmetre lliurement.

Autònoms

 • És la forma que més utilitzen els emprenedors quan comencen la seva activitat.
 • Un autònom és una persona física que du a terme de manera habitual, personal i directa, per compte propi i fora de l’àmbit de direcció i organització d’una altra persona, una activitat econòmica o professional a títol lucratiu, tant si ocupa treballadors per compte d’altri com en cas contrari.
 • La personalitat jurídica de l’empresa és la mateixa que la del seu titular (empresari).

I no et descuidis de...

 • ...recordar els tipus de responsabilitat.
 • ...decidir el nombre de socis necessaris.
 • ...avaluar la urgència de crear la iniciativa.
 • ...esbrinar els tipus d’incentius existents.

I a partir d’ara, què?

 • Fes servir l’eina de simulació de tipus societaris per determinar quines són les possibles formes jurídiques que s’adeqüen al teu negoci.
 • Estudia els incentius que ofereix cada forma.
 • Analitza si vols accedir a programes i instruments d’ajuda a l’R+D+I.
 • Si el procés es pot fer telemàticament, comença a fer els tràmits; en cas contrari, posa’t en contacte amb el registre mercantil central per iniciar la tramitació.

Ajuda per seleccionar el model de constitució


< Anterior [Finançament] [Creació / Monitoratge] Següent >